<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-655666249508531087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

Haftanın blogu!

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

4/03/2006 5:53 ÖS

Yerinde, gerekli bir ödül. Tebrikler!
Ziyaretçiler olarak biz de acaba, yılın blogu mu seçsek? :)

Gönderen: Anonymous Hasan    


4/05/2006 6:02 ÖS

Ovguleri hakkediyor. Severek takip ediyorum.

Gönderen: Blogger Hus    


4/06/2006 11:11 ÖÖ

Acemiblocunun geniş içeriği var benimde takip ettiğim siteler arasında.

Gönderen: Blogger weblogum    


4/06/2006 11:53 ÖÖ

Görüşleriniz için çok teşekkürler. Oluşturduğum içerik şu sıralar başıma bela olmuş durumda :)

Şimdi bunları başka bir platforma aktarırken yazdığım yaklaşık 180 ayrı yazının herbiri yeniden düzenlenecek metinler olarak karşıma duruyor.

Siz siz olun eğer ücretsiz bir sunucu üzerinde yayın yapıyorsanız ve planlarınız arasında birgün kendi sunucunuz / alan adınız üzerinde yayın yapmak varsa, bir dakika bile beklemeyin. Ücretsiz sunucu üzerinde geçireceğiniz her gün daha sonra bu planınızı gerçekleştirirken yeni bir sancı olarak karşınıza çıkacaktır :)

Gönderen: Blogger ali    


4/08/2006 5:28 ÖÖ

ne gibi düzenlemeler? ben de aynı problemi tasarım değiştirirken yaşıyorum. mesela 500px genişlikte bir fotoğraf yollamışsam vakti zamanında, yeni tasarımda da 500px den daha dar metin alanı kullanmak istiyorsam, haliyle problem oluyor. bu gibi şeyler mi? :)

Gönderen: Blogger oky    


4/08/2006 9:19 ÖÖ

Blogger'dan WordPress'e geçişten sonra;

- Gönderilerde bazı kodlama hataları meydana gelebiliyor, sadece bazı noktalarda tasarımı bozduğu için değil, aynı zamanda geçerli XHTML kodu oluşturmanıza da izin vermediği için bunların hepsini tek tek uzaklaştırmanız gerekiyor.

- Grafik dosyaları da ayrı bir sorun, dediğiniz gibi boyutlar sorun yaratabiliyor ve css bilgilerini yeniden düzenlemeniz gerekebiliyor.

- Yazarken daha önceki yazılarınıza yaptığınız tüm atıfları da yeniden düzenlemeniz gerekiyor çünkü hepsi hala eski blogunuzu gösteriyor.

Şimdilik karşılaştıklarım bunlar. Tabii bir de her gönderileri kategorilere ayırmak ve eğer istiyorsanız Technorati etiketleri eklemek için de her birisi ile uğraşmanız gerekiyor.

Gönderen: Blogger ali    


4/19/2006 10:07 ÖÖ

bence doğru bir seçim olmuş. Tebrikler!

Gönderen: Blogger aylak adam    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE