<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-655666249508531087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

Blogger ve MSN arama kutusu

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

3/19/2006 10:49 ÖÖ

bildiğim kadarıyla ilk çıkışma bu googledan msne karşı hı?

Gönderen: Blogger ELOY    


3/19/2006 10:57 ÖÖ

Aslında uzun süredir araları bozuk Redmond camiası ile Google'ın. Daha önce de bir iki olay yaşanmıştı çekişme anlamıda, ama hiç birisi bu kadar saçma değildi herhalde :)

Gerçi MSN Search'i işe yarar bulup kullanan ve bunda ısrarcı olan insanların mantığını da anlamıyorum ben :)

Gönderen: Blogger ali    


3/20/2006 10:27 ÖS

Google'ın 'No Msn Search Box on Blogger' mantığı aslında çok mantıklı. Ha kezâ aynı şekilde olası bir durumda Microsoft'un 'No Google Search Box on My Spaces' demesi de.

Zaten daha 5 ay önce Slikon Vadisinden 4 milyar dolar kârla çıkan Google yetkilileri imâ yoluyla da olsa, Microsoft'a savaş ilân etmişlerdi.

Yine de illâ Google'ı karşınıza alacaksanız Yahoo!'yu kullanmak daha mantıklı olabilir. Zira Altavista tamamen, Msn ise kısmen Yahoo! verilerini kullanıyor. Ayrıca Yahoo!'nun sonuçları daha kabarık ve 'revisit'leri de daha sık.

Gönderen: Anonymous aZRa    


3/21/2006 12:31 ÖS

Oyyy oy oyyyy:
Ne diyelim her ne kadar etraf sanal zırhlarla çevrilmişte olsa burası gerçek dünya!!!!!!!

Gönderen: Anonymous MADA    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE