<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-655666249508531087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

Blogosferde neler oluyor?

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

3/11/2006 9:52 ÖÖ

verilan 180 günlük süre içinde 100$ toplanamazsa ne oluyor ? google paranın üstüne yatmıyordur inşallah , yoksa google ile yollarımı ayırrım :D

Gönderen: Blogger Anakin    


3/11/2006 12:04 ÖS

Sitenizde yayınladığınız AdSense tavsiye bağlantıları ile programa kayıt olan yeni yayıncı ilk 100$'ını bu 180 günlük sürede elde edemezse, siz havayı alıyorsunuz, yeni kaydolan yayıncı da sabrı ile doğru orantılı olarak çile çekmeye devam ediyor :)

İngilizce ve ortalama bir içeriğe sahip yayıncının bu miktara ulaşması için 180 gün yeterli gibi görünse de, Türkçe içerikle (ve dürüst yollardan) ulaşılması pek kolay değil.

AdSense Türkiye ekibi bence bu konuda yetersiz kalıyor. Reklamların içerik odaklı olmasından vazgeçtim, bari Türkçe'yi doğru kullansalar. Sayfanın üstündeki bağlantı birimindeki "Bilgisayer" bağlantısına dikkat edin. AdSense Türkiye'ye konu ile ilgili e-posta yollayalı bir haftayı geçti, hala "Bilgisayer" :)

Gönderen: Blogger ali    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE