<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-7810062987439274435', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

Yeni bir tema kaynağı

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

2/27/2006 10:02 ÖS

Çok iyi template' ler var. Teşekkürler.

Gönderen: Blogger Hus    


2/28/2006 12:25 ÖÖ

Tam aradığım şey :) Paylaştığın için teşekkürler.

Gönderen: Blogger Seyhan    


2/28/2006 9:37 ÖÖ

Eğer yeni tema arıyorsanız burayı ve burayı da bir kontrol etmenizi tavsiye ederim.

Gönderen: Blogger ali    


3/01/2006 5:10 ÖS

aslında keşfedeli çok oluyor da , çevirip bloga koymaya zaman kalmadı. Neyse daha keşfedemediğiniz mükemmel bir tema kaynağı daha var. :)) Yakında 40 tanesini birden yayınlayacağız blogumuzda.

Gönderen: Anonymous Blogger Tema Templates    


3/04/2006 11:38 ÖS

Şu iki gündür temamı değiştirmeye çalışırken yaşadıklarıma dayanarak söyleyebilirim ki Blogger-Templates'teki temalar çok kullanışsız, cssleri çok kötü yazılmış,bazılarının css dosyası dışardan linklenmiş, yani düzeltemiyorsunuz. İmdadıma Blogger Tema Templates yetişti. Ben de Kubrick'çi oldum :)

Gönderen: Blogger Seyhan    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE