<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-7810062987439274435', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

Küçük bir not

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

3/16/2006 4:06 ÖS

Merhaba,
Her ne kadar hiç yorum yapmamış olsam da (bu ilk herhalde), blogunuzu ilgiyle takip ediyor, tebrik ediyorum. DNS değişikliğini sorunsuz atlatırsınız inşallah. Başarılar. :)

Gönderen: Anonymous Hasan    


3/17/2006 11:22 ÖÖ

Teşekkür ederim.

Aslında bu DNS değişikliği, sizin de ilgili olduğunuz, WordPress'e bir adım daha yaklaşmış olduğuma da işaret ediyor :)

Gönderen: Blogger ali    


3/17/2006 1:40 ÖS

Buna sevindim, ben de diyordum acemi blogcu niye wp kullanmıyor diye. :) Demek ki artık WordPress kullanan benim gibi acemilere "acemi ruhu" adı altında desteğiniz daha da artacak. :)
E-posta sorunu çözülmüş, ben niye hala yorum yapıyorsam... :D

Gönderen: Anonymous Hasan    


3/17/2006 1:54 ÖS

Uzun süredir denemeler yapıyordum WordPress ile, hatta değişik sunucularda bir kaç site de kurdum ve transfer güncelleme vs. gibi denemelerde bulundum :)

Yeni (en azından benim için) bir çok şey öğrendim ve geçişten sonra bunları da aktaracağım.

En kısa sürede WordPress TR'de wp kullanmayan tek yazar olma sıfatımdan kurtulmayı umuyorum :D

Gönderen: Blogger ali    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE