<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-655666249508531087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

Beklenen PageRank güncellemesi sonunda gerçekleşiyor

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

2/19/2006 11:51 ÖS

abi bekliyoruz bakalım kaç gelecek. SEO 4 diyor , iwebtool 5 diyor. Bakalım hangisi doğru çıkacak :D Toolbar üstünden baktım henüz birşey yok. Ama google dizinlerine baktım orası güncellenmiş. Daha geçen gün boştu.
http://www.google.com/Top/World/T%C3%BCrk%C3%A7e/Bilgisayar/%C4%B0nternet/Web_G%C3%BCnl%C3%BCkleri/

adresinde "hakan demiray" dolu. fakat deneme olarak " Portakal Ağacı" baktım. İkimizde 4 görünüyoruz. Fakat "Portakal Ağacı" googletoolbar üstünde 5 görünüyor :D
Neyse 1-2 gün daha bekleyelim kesinleşir sanırım.

Gönderen: Anonymous hakan    


2/20/2006 12:13 ÖÖ

En az 1-2 gün süreceği kesin :) Benim geçen sefer SeoChat'den aldığım sonuç tutmuştu, ama açıkcası o zaman diğer araçları kontrol etmemiştim.

Bu arada sayende Google dizinleri altında yer almadığımı farkettim, herhalde bu dizinleri oluşturuken DMOZ indeksini kullanıyorlar, onun için ben yokum. Acemi Blogcu için daha yazmaya başladığım ilk günlerde başvuru yaptığım halde DMOZ'un beni indekslemesini sağlamayı bir türlü başaramadım, umarım bir gün o da olacak :)

Gönderen: Blogger ali    


2/20/2006 8:56 ÖÖ

dostum SEO nunki doğru çıktı. ikimizde 4 olduk :D Googletoolbarda gösteriyor artık :)

Gönderen: Anonymous hakan    


2/20/2006 11:33 ÖÖ

Bu Dmoz un işi hiç belli olmuyor bazen hemen ekliyorlar bazen 5-6 ay sonra
benim sitede 3 oldu

Gönderen: Anonymous Adsız    


2/23/2006 4:52 ÖÖ

Benim Firefox'ta mı yoksa toolbar'da mı bir sorun var bilmiyorum ama bir sayfa için gördüğüm değerler devamlı değişiyor,4ken 0 oluyor vs. Hatta şuanda Acemi Blogcu da 0 olarak gözüküyor. Kafam karıştı :?

Gönderen: Blogger Seyhan    


2/23/2006 11:13 ÖÖ

PageRank güncellemeleri sırasında bunlar gayet doğal şeyler merak etmeyin, en geç bir iki gün içinde (Google tüm veri merkezlerini güncellemeyi tamamladığında) değerler sabitlenecektir.

Gönderen: Blogger ali    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE