<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-655666249508531087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

Lightbox JS ile fotoğraflarınızın gösterimine yeni bir boyut getirin

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

2/19/2006 10:55 ÖÖ

WordPress kullanıcıları bu açıdan çok şanslı. Çok hızlı ilerliyor.

Gönderen: Blogger ELOY    


2/19/2006 11:10 ÖÖ

Haklısın, Wordpress etrafında inanılmaz dinamik bir geliştirici kitlesi var. Öyle olunca da herşey wp'ciler için daha kolay oluyor.

Eğer wp kullanıyor olsaydım plugini yükler ve aktifleştirir, sonra da istediğim fotoğrafları "imagelink" olarak gönderir ve lightbox'ı sorunsuzca kullanırdım. Ne şablon kodu ile, ne de grafik dosyaları için ücretsiz bir sunucu aramakla uğraşmazdım.

Bitecek ama birgün bu çile :)

Gönderen: Blogger ali    


2/20/2006 4:07 ÖS

tşk ediyorum

Gönderen: Blogger wanadoo    


2/22/2006 3:14 ÖÖ

ben de teşekkür ediyorum, çok beğendim, kullanıcam. ah bi keşke valid olmada da sorun çıkarmasaymış..

bu arada katılmıyorum, yaşasın blogger !:)

Gönderen: Blogger oky    


2/22/2006 10:09 ÖÖ

Haklısınız, javascript'i import edemedeğimiz sürecede de validity biraz zor. Gerçi, herşeyi düzeltseniz bile Blogger'ın navbar kodu bozacaktır işi :)

Not: Eğer import etme şansınız varsa sadece CSS'deki tek sorunlu satırı iptal ederek kodunuzu valid hale getirbilirsiniz;

* html #overlay {
background-color: #000;
background-image: url(blank.gif);
/*
filter: Alpha(opacity=50); */
}

Gönderen: Blogger ali    


2/24/2006 9:12 ÖÖ

oky birbirimizi kandırmayalım. Hepimiz biliyoruz ki WordPress Blogger'ı döver :)

Gönderen: Blogger ELOY    


2/28/2006 8:47 ÖÖ

Bu da gayet şık.

Gönderen: Blogger ELOY    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE