<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-7810062987439274435', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

Yeni bir RSS takip aracı; Technorati Favorites

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

2/23/2006 2:57 ÖÖ

Bahsettiginiz uygulamayi ben kendi kisisel web sitemde uygulamaya calistim. Tavsiye ve goruslerinizi beklerim.

Gönderen: Anonymous Tahir    


2/23/2006 5:47 ÖS

Evet, sitenizden gelen trafik ile farketmiştim. Sanırım Netvibes benzeri bir çalışma yapmışsınız, fakat ben kaydolmaya çalışırken hata (*) verdi. Bu yüzden detaylı inceleme şansım olmadı.

Ama temiz ve anlaşılır bir tasarımızın olduğunu söyleyebilirim. Göremediğim için öneriyorum, bence bir de Türkçe versiyonunu yapmalısınız, eminim beğenilecektir.

(*)
Microsoft JET Database Engine error '80040e37'

The Microsoft Jet database engine cannot find the input table or query 'bookamarks'. Make sure it exists and that its name is spelled correctly.

/register.asp, line 129

Gönderen: Blogger ali    


2/23/2006 10:09 ÖS

Kodlarin icinde ufak bir yazim hatasi oldugu icin hata vermis. Su anda sorunsuz calisiyor.

Gönderen: Anonymous Tahir    


3/09/2006 6:55 ÖS

İnternet tarayıcılarının feed okuyucusu varken ne gerek var technorati'ye :)

Gönderen: Blogger Seyhan    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE