<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-7810062987439274435', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

Google'dan bir istatistik servisi daha: Measure Map

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

2/16/2006 9:48 ÖÖ

Bir aydan faza oldu başvurdum ama hala yanıt gelmedi. Bundan dolayıydı sanırım.

Gönderen: Blogger ELOY    


2/17/2006 10:00 ÖS

Evet bende başvurdum. Hala hiçbir mail gelmedi :( Onay mekanizması manuel değildir sanırım. Belli bir sayıya ulaşınca bir miktarı serbest bırakıp onay veriyorlardır herhalde bekliyeceğiz valla.

Gönderen: Blogger @L€M    


2/26/2006 12:18 ÖÖ

Yanıt alan var mı?

Gönderen: Blogger ELOY    


2/26/2006 9:02 ÖÖ

Ben haberi duyduğumda başvurmuştum, ama ne bir ses, ne bir seda :)

Gönderen: Blogger ali    


2/27/2006 1:08 ÖS

(*) Gelsin artık uleyn.
(*) Nooolur gelsin yaaa.
Ya haber gelmedikçe daha da merak ediyorum.

(*) Seç, beğen, al.

Gönderen: Blogger ELOY    


3/02/2006 6:08 ÖS

sıkıldım artık; fazla naz bir aşık usandırdı bile! :)

Gönderen: Blogger oky    


3/06/2006 10:37 ÖÖ

Lanetliyorum :) Açılmadan kapanacak.

Gönderen: Blogger ELOY    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE