<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-655666249508531087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

Blog'unuzu tasarım şablonları ile çekici hale getirin

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

11/28/2005 6:55 ÖÖ

slm güzel bir çalışma olmuş henüz tüm siteyi gezmedim önce terimler sözlüğünden faydalandım. teşekkürler.
bi de sorum var bu şablonları kendimiz de hazırlayabiliyormuyuz? mesela dreamweaver gibi bi programda.

bu arada geniş manasıyla "blog" kavramıyla bikaç saat önce tanıştım bi hoşgeldin yok mu:)

Gönderen: Blogger cezalı kişi    


11/28/2005 4:00 ÖS

Hoşgeldiniz :)

Tabii ki kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Bunun için genel HTML ve CSS bilgisi yanında blog servisinizin kullandığı yazılımda bulunan şablon etiketlerini de bilmeniz gerekiyor. Blogger için buraya bakabilirsiniz.

Gönderen: Blogger ali    


2/07/2006 8:08 ÖS

ben bunu blogumun html bölümüne kaydedicem ama eski yazılarımı nasıl yeni şablona koycam.lütfen yardım

Gönderen: Anonymous emin    


2/07/2006 11:53 ÖS

Emin bey,

Genellikle blog paltformları tasarım şablonları içersine yerleştirlen, kendilerine özgü bazı etiketler aracılığı ile sizi bu dertten kurtarıyorlar. Yani, blogunuza yeni bir şablon yüklediğinizde eski yazılarınızı tekrar girmek zorunda kalmıyorsunuz.

Burada şunu hatırlatmam gerek, söz konusu bu özel etiketler her blog yazılımında farklılık gösterdiği için, bir blog platformu için hazırlanmış şablon diğerinde çalışmıyor (örneğin; Blogger için hazırlanan bir şablonu Blogcu'ya yükleyemiyorsunuz).

Siz hangi servisi kullanıyorsunuz?

Gönderen: Blogger ali    


2/08/2006 5:09 ÖS

blogcu.com servisini kullanıyorum

Gönderen: Anonymous emin    


2/08/2006 6:32 ÖS

Burada listelediğim şablonlar Blogger için, dolayısı ile doğrudan Blogcu'ya yükleyerek kullanamazsınız.

Henüz Blogcu için şablon yayınlayan bir siteye rastlamadım, ama yeni şablon bulabilmeniz konusunda şöyle bir ipucu verebilirim;

Kullandığınız bu servis Bloghoster adlı bir yazılım ile çalışmakta. Google'da yapacağınız aramalar ile değişik şablon kaynaklarına ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Hatta bu yazılımı kullanan diğer servislere bir bakabilir ve orada bulunan şablonları Blogcu'ya transfer etmeyi de düşünebilirsiniz. Türkçe blog servislerinin bir çoğu Bloghoster kullanıyor, listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Gönderen: Blogger ali    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE