<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-655666249508531087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

FeedBurner, FeedFlare'i bir adım daha öteye taşıdı

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

1/28/2006 4:53 ÖS

slm acemi blogcu

acaba rss ve atom görüntüleme programı olarak ne önerirsin? hangisi en kullanışlıdır? bununla ilgili birkaç link falan verebilirmisin?

Gönderen: Anonymous Adsız    


1/29/2006 10:00 ÖÖ

Şüphesiz bu araçlar içerisinde en popüler olanı Bloglines, ama ben bu aracı sevmediğim için yine popüler bir servis olan NewsGator'ı kullanıyorum ve memnunum. Hatta iki hafta önce, epeyce zahmet de vererek, NewsGator'ın kullanımı ile ilgili bir kalvuz hazırlamıştım ama tam yayınlamayı düşünürken arayüzü iki haftada iki kez değiştirdiler. Ben de yayınlamak için bir-iki hafta daha beklemeyi düşünüyorum.

Üstte bahsettiğim servisler sadece web tabanlı. Eminim biliyorsunuzdur, feed izlemek için bilgisayarınıza kurarak kullanabileceğiniz yazılımlar da mevcut (örneğin; Google Desktop, Thunderbird vs.). Fakat her durumda web tabanlı servislere daha çok ihtiyacınız oluyor (özellikle hem evinizde hem de iş yerinizde takip etmek istediğinizde). NewsGator'ın bunun için çeşitli araçları var ve mükemmel bir senkronizasyon sağlayabiliyorsunuz, fakat bu araçları ücretli servislerinde kullanabiliyorsunuz. Eğer izlediğim feed'lere hem web tabanlı olarak hem de bilgisayarımda kurduğum yazılım aracılığı ile erişeyim diyorsanız o zaman size, yine çok beğendiğim ücretsiz bir servis olan, Pluck'ı öneririm. Bu servisi hem web tabanlı olarak kullanabildiğiniz gibi hemde tarayıcınıza yükleyeceğiniz küçük bir eklenti ile daha etkin bir kullanım da sağlayabiliyorsunuz.

Kullanımını yeterince rahat bulmadığım Google Reader'ı ise önermiyorum.

Gönderen: Blogger ali    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE