<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-655666249508531087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

Türkçe blog servisleri

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

10/19/2005 11:31 ÖÖ

Güzel bir çalışma. Acemi Blogcu'yu açar açmaz fark yaratmaya başladınız, tebrikler.

Yaptığınız tespiti son derece doğru buluyorum. Bu sorun yabancı blog sistemlerinde de var. Onlarda yarışmalar/teşvikler ile bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Onların avantajı çok daha geniş bir kitleye hitap ettikleri için göreceli olarak daha fazla tasarım ile çalışmaları.

Ben bu tür sistemleri kullananların tasarım yapmasını işin doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum. Blog servisinden yararlanan bir kişinin birincil amacı hiç bir teknik detay ile uğraşmadan hemen yazılarına başlamaktır. Diğer işlerle uğraşmanın anlamı yok. Yoksa gider kendi sitesini kendisi kurar. Artık isim almak ve bunu bir yerde yayınlatmak bir iki sinema bileti fiyatına kadar düştü. Hem bu yayıncıların bir çoğunda blog yazılımları kurulu da olup yer sınırlamaları öyle bir kaç MB değil.

Bu çalışmanızı yaparken bu servislerin üye sayıları ile ilgili bilgilere ulaşabildiniz mi? Türkiye için bu kadar servis olduğunu bilmek beni şaşırttı doğrusu.

Gönderen: Anonymous metin    


10/19/2005 11:45 ÖÖ

Blog'um hakkındaki görüşleriniz için teşekkürler.

Bu yazıyı hazırlamadan önce bu servisler hakkında pek bilgim yoktu ve başlarken hepsinin yetkililerine birer e-posta göndererek istatistikleri hakkında bilgi almayı düşündüm. Fakat sonra hayal kırıklığım nedeni ile vazgeçtim. Belki ilerleyen günlerde bu servislerin yapacakları atılımlar ile birlikte konuyu yeniden gündeme getirir ve bu sefer daha detaylı bir inceleme hazırlarım, ama şimdilik düşünmüyorum. Bence sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için bunlar ve yeni katılacak servisler arasındaki rekabetin gelişimini bir süre izleyip görmek gerek.

Gönderen: Blogger ali    


10/19/2005 9:50 ÖS

Türkçe blog yazarları adına teşekkürler. Çok güzel bir çalışma. Umarım denildiği gibi hizmet verenler bu işe daha sıkı sarılırlar.

Türkçe blog hizmeti verenlerden benim de beklentim: 'plus' üyelikler sunabilmeleri.

Yine yazıda sözü edildiği gibi hemen tüm Türkçe blog hizmeti verenlerin aynı yazılımı kullanmaları, bu yazılıma yeni fonksiyonlar katmakta ve güvenlik konularında zorlanmaları bir sorun gibi görünüyor.

TuLûAt

Gönderen: Blogger TuLûAt Blogspot    


10/20/2005 1:24 ÖÖ

...Türkçe blog hizmeti verenlerin aynı yazılımı kullanmaları, bu yazılıma yeni fonksiyonlar katmakta ve güvenlik konularında zorlanmaları bir sorun gibi görünüyor.

Haklısınız. Yeni yazılımlar geliştirerek rekabete katılacak servisler tüm Türkçe servislerin de kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Ben yakın zamanda Türkiye'de ISS olarak geçmişi olan (Superonline, e-Kolay vs.) bir veya daha fazla firmanın, gelişime sessiz kalmayarak, blog servisi başlatacağını düşünüyorum. Bu tip katılımlar, isimleri ile sağlayacakları güven ve altyapı ile birlikte, kullanıcıya daha fazla imkan sunulmasını sağlayabilir.

Hatta bu tip firmalardan katılım olursa, sizin de ifade ettiğiniz, "plus" üyelikleri görme şansımız da olabilir.

Gönderen: Blogger ali    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE