<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-655666249508531087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

Nahnu etkisi nedir?

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

10/14/2005 11:53 ÖS

bence super olur :)
-dün gece sitem bir nahnulandı ki sorma

Gönderen: Blogger yenilog    


10/20/2005 10:23 ÖS

nahnulamak farklı şeylerde çağrıştırabilir , daha farklı bişeyler kullansak daha şahane. parmaklanmak der gibi acaip oluyor uymuyor sanki

Gönderen: Blogger Anakin    


10/20/2005 10:43 ÖS

Bence aşırı yorum yapıyorsunuz :) Sadece espri olsun diye ve teşekkür etmek için yazmıştım ama baya kabul gördü blogcular arasında. Aklımızdaki tavşanları kovalayıp, terimi ait olduğu alan içinde düşününce de abes bir durum yok bence, pekala kullanılabilir.

Gönderen: Blogger ali    


10/25/2005 5:39 ÖS

her ne kadar konuyu bende uyatiyor olsamda icimdekileri soylemeden edemeyecegim. nahnu arapcada biz demek, yani yine turkce olmuyor diyebiliriz buna. eger ozel bir anlami yoksa tabii. o halde nahnunun turkce karsiligi olan biz birinci cogul sahis zamirini cesitli turkce efektlerle susleyerek toplulugu ifade eden bir anlamlar surusu cikarabiliriz. ve bunu tum turk bloglari arasinda ama kokeni nahnuya ithaf eden bir yeni turkce kelime olarak yayginlastirabiliriz efem. beni dinlediginiz icin saolun.

Gönderen: Blogger AreV    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE