<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-655666249508531087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

Favicon nasıl oluşturulur?

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

10/20/2005 7:37 ÖS

İşte tam da bunu yapmayı istiyordum...
Teşekkür ederim,çok faydalı oldu...
Bizi bilgilendirmeye devam edin (:

Gönderen: Anonymous s1m0ne    


10/21/2005 9:35 ÖS

Cok guzel yazmissiniz. Photoshopla ugrasmak istemeyenler icin ben de asagidaki favicon generatoru oneriyorum.
http://www.chami.com/html-kit/services/favicon/

Gönderen: Blogger denisutku    


10/21/2005 11:54 ÖS

Kullanışlı bir araç, kodun oluşturulması için de bilgi verilmiş. Keşke yazmadan önce rastlasaymışım :)

Teşekkürler.

Gönderen: Blogger ali    


11/24/2005 2:32 ÖÖ

teşekkürler, gerçekten işime yaradı, tam istediğim gibi.

Gönderen: Anonymous Adsız    


11/24/2005 3:40 ÖS

merhaba sitede yap�lanlar� uygulayarak gif olarak bire favicon olu�turdum.B�y�k ihtimal kodu yanl�� yere ekledi�imden explorerda resmim g�z�km�yo.mail adresinize mail at�yorum.yard�mc� olursan�z sevinirim.Site i�in te�ekk�rler...

Gönderen: Anonymous Adsız    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE