<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-655666249508531087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

Google'dan web analiz servisi

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

11/14/2005 1:16 ÖS

delineate deniyorum ben bi yandan. ciddi anlamda güzel şeyler sunuyor. henüz beta ve bazı aksaklıklar mevcut ama görünen iyi olacağı yönünde.

Gönderen: Anonymous ELOY    


11/14/2005 1:48 ÖS

evet o servisi bende görmüştüm, ama sanırım, beta statüsünde olmalarından dolayı, yeni kullanıcı kabul etmiyorlardı ve bende Statcounter'a geçmiştim.

Statcounter ücretsiz bir istatistik servisi olarak gayet tatminkar, hatta diğer alternatiflere göre bir çok avantajı da söz konusu. Ama böyle iken bile Urchin'in yerini tutamayacağını düşünüyorum. Sayfa elemanlarının takibi müthiş bir olay. Yayınladığınız bir dosyanın kaç kez indirildiği veya yerleştirdiğiniz fotoğrafların kaç kez görüntülendiği hakkında bilgi sahibi olabilmek gerçekten çok hoş. Böylece okurlarınızın daha çok nelerle ilgilendiğini net bir şekilde görebilirsiniz.

Yine reklamların takip edilebilmesi de ciddi bir avantaj. Bazı reklam programlarının (özellikle ideefixe'inki gibi satış ortaklıklarının) detaylı takip seçenekleri sunmuyor olması bunların optimizasyonlarını zorlaştırıyor. Google'ın servisi ile bu tip sorunlara da çözüm oluşturulabilir.

Kodu yerleştirdim, ama ilk sonuçların görüntülenebilmesi için 12 saat kadar bekelemek gerekiyormuş. Detaylar için sabretmek gerekecek :)

Gönderen: Blogger ali    


11/15/2005 9:18 ÖÖ

bir iki saat içinde sonuçları göreceğim.

Gönderen: Anonymous ELOY    


11/26/2005 8:30 ÖS

Sayenizde bende üye oldum..

Bekleyip göreceğim.

Gönderen: Blogger fyrari    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE