<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-7810062987439274435', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

robots.txt dosyası ne işe yarar?

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

1/14/2006 11:22 ÖS

çok faydalı, güzel bilgiler öğrendim. teşekkürler... merak ettiğim blogspot'a txt dosyasını nasıl upload edebileceğim. buna ilişkin bir bilgi verirseniz sevinirim.

Gönderen: Blogger postomkutkut    


2/09/2006 9:08 ÖS

ben robots.txt yi sitem için nasıl yapabilirim.anlamadım.

Gönderen: Anonymous emin    


2/09/2006 9:26 ÖS

postomkutkut'a;
Maalesef yazıda da belirttiğim gibi ücretsiz servislerin bir çoğu kök dizine erişime izin vermediğinden size meta tag alternetifini kullanmanızı öneririm.

emin'e;
masaüstünde herhangi bir boş alana fareniz ile sağ tıklayın ve yeni bir "Metin Belgesi" oluşurun. Daha sonra bunun adını "robots" olarak değiştirin. Oluşturduğunuz ve adını değiştirdiğiniz bu dosyanın içeriğini bu yazıda bahsedilen şekilde düzenleyin ve sunucunuzun kök dizinine gönderin.

Bağlantınızdan anladığım kadarı ile Blogcu kullanıyorsunuz. Eğer soruyu bu servisteki siteniz sorduysanız maalesef size de postomkutkut'a tavisye ettiğim meta tagları önereceğim.

Gönderen: Blogger ali    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE