<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-7810062987439274435', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

WordPress.com davetiyesi

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

10/10/2005 8:28 ÖS

Merhaba
kendi blogumu wordpress uzerinde yapmaya karar vermisken siteni buldum.
mail adresim denizunnu@yahoo.com
davetiyeyi merakla bekliyorum

Gönderen: Anonymous deniz    


10/10/2005 9:07 ÖS

Ya.. keşke..

TuLûAt

Gönderen: Blogger TuLûAt Blogspot    


10/10/2005 9:25 ÖS

Davetiye, söz verildiği üzere, Deniz'e gönderilmiştir. Üzgünüm TuLûAt, eğer bir sonraki ulaşırsa ilk sana haber vereceğim.

Gönderen: Blogger ali    


10/14/2005 3:46 ÖÖ

Wordpress kullananlara haftada bir davetiye hakkı mı geliyormuş ne? Hiç değilse sıramı garantiliyeyim bari.

Gönderen: Blogger TuLûAt Blogspot    


10/14/2005 8:48 ÖÖ

Maalesef henüz yeni bir davetiye hakkı almadım, ama gelirse mutlaka size gönderilecek ;)

Gönderen: Blogger ali    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE