<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-655666249508531087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

Blog'unuz üzerinden dosya paylaşımı

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

10/13/2005 9:59 ÖÖ

Öncelikle teşekkür ederim...
Çok yararlı bilgilerle donatılmış bir blog...
Ve bir kaç yazınızdan fayda gördüm...
Dosya paylaşımı konusunda rapidshare den bahsetmişsiniz.Birşey eklemek istedim;
Rapidde dosyalar son download tarihinden itibaren 1 ay saklanır.
Bugün yaptığınız bir upload 30 gün sonra bir kez bile download edilse 1 ay daha geçerliliğini sürdürmektedir.
Eğer sizin için önemli bir paylaşımsa,kendiniz bile download edip süreyi uzatabilirsiniz...

Gönderen: Anonymous s1m0ne    


10/13/2005 12:20 ÖS

Blog'um hakkındaki görüşleriniz için teşekkür ederim. Rapidshare SSS'ında dosya barındrıma süresi olarak "No limit" ifadesi kullanıldığı için ben de "sınırsız" ifadesini kulandım. Ama, yine SSS'ında belirtildiği üzere 30 gün boyunca indirilmemiş dosyaları silebiliyorlar. Bu da sizin yazdıklarınızla uyumluluk sergiliyor. Yani sınırsız demelerine rağmen aslında barındırma süresi 30 gün. İpucunuz için teşekkürler.

Gönderen: Blogger ali    


4/05/2006 10:01 ÖÖ

hemen paylas bu yazıya eklenmeli. sayılan hepsinden çok daha iyi hizmet veriyor bence.

Gönderen: Blogger ELOY    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE