<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d16005432\x26blogName\x3dAcemi+Blogcu\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://acemiblogcu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://acemiblogcu.blogspot.com/\x26vt\x3d-655666249508531087', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Acemi Blogcu

Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)

48 Saatte Google

| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »
| Sonraki »

12/24/2005 9:55 ÖS

Verdiğiniz bilgiler sayesinde gerçekten çok şey öğrendim...
Bir konuda yardımınıza ihtiyacım var.Daha önce blogcu üzerinde bulunan blogumun google kayıtlarını yaptıktan çok kısa bir süre sonra blogum listelenmeye başlamıştı.Şimdi kendi sitemde sorun yaşıyorum.Aklıma gelen tek şey çerçeveli bir tema kullanmamın getirdiği bir aksilik,sitenin ismiyle arama yaparsanız arka sayfalarda da olsa bir şekilde ulaşıyorsunuz ama içerikte maalesef hiçbir şekilde karşınıza çıkmıyor.Acaba düşündüğüm şey olabilir mi?Eğer öyleyse ne önerirsiniz?Temamı seviyorum (:

Gönderen: Anonymous teldeki kuş    


12/24/2005 10:26 ÖS

Bunun bir çok nedeni olabilir, eğer bahsettiğiniz siteniz dikenlitel.com ise;

1. Siteniz için bir robots.txt dosyası hazılamanızı ve/veya
2. Meta Tag'lar kullanarak sitenizi arama motorlarının robotları için daha kolay indekslenebilir hale getirmenizi öneririm.
3. Gördüğüm kadarı ile WordPress kullanıyorsunuz, yeni permalink oluşturma seçeneğini aktifleştirmeniz indekslenmenizi olumlu etkileyecektir.
4. Eğer henüz kullanmıyorsanız mutlaka Google Sitemaps'e üye olun ve sitemap generator'dan yararlanın. Bu amaçla Wordpress için hazırlanmış pluginler de bulabilirsiniz.

Not: Sitede kullandığınız şablon çerçeve içermemektedir, sanırım çerçeve kavramını yanlış algılıyorsunuz. Ben şimdiye kadar çerçeveli bir Wordpress temasına rastlamadım, hatta Wordpress'in yaratıcılarından Matt Mulenberg kendisini tanıttığı sayfasında şöyle diyor;

"Hayatımda çok kötü bazı şeyler yaptım ama asla çerçeveler kullanarak bir web sayfası hazırlamadım"

Gönderen: Blogger ali    


12/25/2005 6:43 ÖÖ

İlginiz için teşekkür ederim,yine çok yardımcı oldunuz...

Gönderen: Anonymous teldeki kuş    


12/25/2005 7:21 ÖS

Rica ederim, eğer sorun yaşamaya devam ederseniz yine - elimden geldiğince - yardımcı olmaya çalışırım.

Not: Bu arada Matt'in soyadını yanlış yazmışım, "Mullenweg" olması gerekiyordu :)

Gönderen: Blogger ali    


12/30/2005 9:41 ÖS

Faydalı bilgiler için teşekkürler.

Gönderen: Blogger Halil    


» Görüşünüzü ekleyin
IDéEFIXE